História okuliarov

 

Dnešný  svet  si  bez okuliarov už  ani  nedokážeme predstaviť.   Môžeme  povedať snáď aj to, že  až  rozvoj  písma  a  kníh  viedol  k  nutnosti riešiť problémy zlého videnia na blízko. Svet kníh  pomohol  na  svet  okuliarom. A  ani  dnes  nevieme,  kto  ich  vynašiel… Prvým,  kto  sa teoreticky  venoval  zväčšovaniu  písmen  pomocou rovinného  rezu sklenenej gule, bol anglický mních Roger Bacon. Tieto pologule sa s určitosťou používali na  čítanie,  čo  dokazuje aj ich  nemecký  názov „Lesestein",   čítací  kameň.  Vyrábali  sa v  11.  storočí  a  nosili  sa  na  retiazke  na  krku. Socha  Hippokrata,  najslávnejšieho  lekára staroveku,  je  jednou  z  vedľajších  postáv svätého  hrobu  katedrály  v  Kostnici.  Bola  vytvorená roku 1270.  Jednou rukou mieša lieky a v  druhej  drží  zväčšovacie  sklo.  Toto dielo  je  možné  považovať  za  najstaršie  známe zobrazenie  okuliarov. Šestnáste storočie potom jasne dokladuje, že výroba okuliarov nadobudla veľký  rozmach. V Anglicku sa zoskupili do jednoty brusiči okuliarových šošoviek a ich názov: Worshipful Company of Spectacle Makers (Dôstojný spolok brusičov šošoviek) dodáva vznikajúcemu odboru stavovskú česť. Koniec šestnásteho a sedemnáste storočie dalo optike mužov slávnych mien. Christiana Huygense, ktorý sa zaslúžil o objasnení teórie svetla, alebo sira Isaaka Newtona, ktorý pri svojich pokusoch rozkladá svetelný paprsok cez hranol a získava farebné svetelné spektrum. Antoni van Leeuwenhoek pomocou ním vynajdeného mikroskopu zase vniká do sveta drobných častíc, sveta mikrokozmu.
Okuliare postupne prestávajú byť výrazom učenosti a bohatstva, ale stále viac sa dostávajú do polohy pomôcky pri čítaní pre starších ľudí. V období biedermaieru sa vážnosť ctihodných pánov  odrážala v okuliaroch, ktoré boli symbolom postavenia a duchovného osvietenia. V tomto období už sa rozlišujú dokonca okuliare na diaľku a na čítanie. Monocle , okuliare pre jedno oko, kde páni ich vsádzali medzi očnicové oblúky pred oko a dámy ich držali pomocou držadla pred okom. Z toho sa neskôr vyvinuli lorňony - okuliare pre obe oči a pridržiavali sa držadlami pred očami. Držadlá boli postupne nahradené stranicami, čo umožňovalo ešte pohodlnejšie nosenie okuliarov.
Posledných niekoľko desiatok rokov hodne zmenilo v oblasti okuliarov. Okuliare sa už  nenosia len pre zlepšenie videnia, ale aj ako módny doplnok. Dnes si už nedokážeme predstaviť život ani bez slnečných okuliarov. Firmy sa predbiehajú vo výrobe obrúb , kvalite skla a dizajnu.

 

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti